WiiSDA lanserer egen Kundeportal

WiiSDA lanserer egen Kundeportal

Sliter din bedrift med å finne den perfekte medarbeider for ditt verksted?

Dere har utformet ny stillingsannonse med stort engasjement og kreativitet, og annonsen ser ganske bra ut tenker du. Nå er den lagt ut på finn.no, annonsert på Facebook og LinkedIn, og dere har brukt det lokale nettverket for å spre nyheten om at dere trenger flere folk. Resultat? Ingen søkere. I hvert fall ingen som har de rette kvalifikasjonene. Kjenner du deg igjen?

Hva har skjedd?

Det siste tiåret har det skjedd store endringer i markedet, både i Norge og verden ellers. Behovet for kvalifisert arbeidskraft er ikke redusert, tvert imot. Vi ser et økt behov inn mot både bilbransjen og norsk næringsliv generelt. Samtidig har det aldri vært mer utfordrende å få tak i kvalifisert arbeidskraft enn nå.

Er det bare bilbransjen i Norge som sliter med å finne teknisk personell?

Gjennom reiser i hele Norge er tilbakemeldingene vi får at mange næringer sliter med å finne nok personell med rett kompetanse. Et lett søk på finn.no viser nærmere 500 utlyste stillinger bare i bilbransjen i Norge i dag. Uten nok proft personell det ikke lett å skape optimal verksteddrift.

Men er ikke lærlinger løsningen?

Jo takk – begge deler sier vi. Det er helt nødvendig å satse på norske lærlinger for å fylle behovet for teknisk personell til bilbransjen i fremtiden. Men det tar tid, og er ikke løsningen alene.

For selv om det snakkes om viktigheten av å styrke antall lærlinger innenfor mange fagretninger, viser tallene at mange som går fagskoleløpet velger påbygg i stedet for å ta fagbrev og gå ut i arbeid. Dette tar lengre tid, og gjør gjerne at de ender opp i andre stillinger enn det mange bransjer har akutt behov for akkurat nå.

For få faglærte innenfor mange fagretninger bidrar også til at ulike industrier må ‘stjele’ fra hverandre. Erfaringer etter Covid-19 pandemien har også vist at flere unge på yrkesfag sliter med overgangen fra skole til jobb, som betyr at læreplassen må bruke mer ressurser på tilrettelegging og oppfølging

Det er derfor nødvendig med økt rekruttering til bilbransjen gjennom å bygge et attraktivt og effektivt lærlingeløp for norsk ungdom, og i tillegg supplere med proft personell fra Europa og verden for øvrig til å dekke behovet i dag og i fremtiden.

Hvor finner WiiSDA fagfolk til bilbransjen?

Kompetanse er helt klart en mangelvare i mange land, både i og utenfor Europa. WiiSDA, som kun spesialiserer seg innenfor bilbransjen og har spisskompetanse på feltet, har aldri brukt mer tid og penger, eller måttet reise lengre for å finne rett kvalifisert arbeidskraft for det norske markedet.

WiiSDA finner teknisk personell til reparasjoner og vedlikehold av alle typer kjøretøy og merker:

✓ Lette kjøretøy
✓ Tunge kjøretøy
✓ Landbruksmaskiner
✓ Anleggsmaskiner

I dag er hele verden vårt marked. Bare de siste 2 årene har vi hatt besøkt mange ulike byer ved rekrutteringer i en rekke land i og utenfor Europa:

✓ Abu Dhabi
✓ Albania
✓ Bosnia Herzegovina
✓ Dubai
✓ Hellas
✓ Kroatia
✓ Makedonia
✓ Polen
✓ Spania
✓ Serbia
✓ Ungarn
✓ Ukraina
✓ Portugal

Er Norge attraktivt for utenlandsk arbeidskraft?

Tidene med flere titalls søkere til våre rekrutteringer er forbi. Vi er nødt til å ta innover oss at Norge ikke er like attraktivt som det var for 10 år siden. Mens det da var Storbritannia og senere Polen som var våre største markeder, har dette endret seg markant. Brexit gjør at det nå er en like utfordrende visumprosess for Briter som andre kandidater fra land utenfor EU, i tillegg har Storbritannia selv store utfordringer med å få tak i arbeidskraft til de fleste bransjer.

Valutakursen har svekket seg 25-30% i løpet av disse årene, og Norge er et dyrt land å bo i. Det er også ‘langt borte’, og de aller fleste er avhengig av gode og billige flyruter for å kunne besøke familien i hjemlandet. EU kandidater velger derfor i økende grad å enten bli boende i eget land, eller jobbe og bosette seg i vesteuropeiske land, nærmere deres eget hjemland, med muligheter for å kjøre bil når de skal besøke familien.

Norge er i dag mest attraktivt for kandidater fra land utenfor EU som ønsker å starte et nytt og bedre liv. Selv om det er mange dyktige mennesker fra disse markedene, er det også langt mer komplisert, tidkrevende og kostbart å rekruttere disse kandidatene. Flere av aktører i bransjen har sluttet å rekruttere fra land utenfor EU grunnet dette.

Utfordringene tilknyttet kompetansekrav og behandlingstiden hos UDI gjør prosessen unødvendig tungvint og vi mister mye god kompetanse til andre markeder. De nye lovendringene bidrar ytterligere til å gjøre Norge mindre attraktivt for de beste fagfolkene, som kan påvirke Norges konkurranseevne fremover.

Hvordan løser WiiSDA disse utfordringene?

Heldigvis klarer WiiSDA å fortsatt tiltrekke seg dyktige folk med relevant kompetanse. Vårt rekrutteringskonsept er unikt. Over 15 års erfaring fra bilbransjen gjør at vi vet hva som er viktig for våre partnere og våre ansatte. Integritet, kvalitet og medmenneskelighet ligger til grunn for hvordan vi tiltrekker oss de dyktigste og mest motiverte fagfolkene i bilbransjen.

Vi håndterer hele prosessen, som inkluderer alt fra annonsering, jobbintervju og referansesjekk til organisering av bolig, arbeids og oppholdstillatelser, yrkesskadeforsikring, lønnsutbetalinger og norskkurs.

Vi kobler rett person til rett jobb, og gjør det enkelt og fleksibelt for våre samarbeidspartnere å løse sine rekrutteringsutfordringer. Vårt rekrutteringskonsept gjør det fleksibelt og enkelt for våre kunder å oppnå mest mulig effektiv drift.

Hva er fordelen med WiiSDA sin Portal?

Spar tid og ressurser. WiiSDA er Norges første og eneste nettbaserte rekrutteringsportal eksklusiv for bilbransjen. Vi tilbyr våre samarbeidspartnere tilgang til vår kandidatbase med kvalitetssikrede og allerede godkjent teknisk personell som søker nye utfordringer.

Hvordan får jeg tilgang til portalen?

Kontakt marketing@worksupply.no og oppgi e-post adressen dere ønsker at vi oppretter bruker på. Innloggingsdetaljene kan deles med relevante beslutningstakere på det enkelte verksted.

Hva gjør jeg så?

✓ Logg inn
✓ Finsikt aktuelle kandidater
✓ Få CV-er rett i innboksen
✓ Be om intervju om ønskelig

Dele artikler
Abonner på vårt nyhetsbrev